Hvem er Børkop Handels- & Erhvervsforening ?
Vi er en forening, som er dannet af Børkops erhvervsliv og alle, som er erhvervsdrivende i Børkop er velkomne i foreningen.
Foreningens formål er at samle byens erhvervsliv og gennem forskellige tiltag at skabe de bedste muligheder for at netværke og udveksle erfaringer.
For at Børkop skal fremstå som en attraktiv by for vores erhvervsliv og byens borgere, har vi brug for opbakning fra byens erhvervsliv til at højne aktivitetsniveauet for de erhvervsdrivende og deres kunder.
Vi samarbejder med relevante instanser for at optimere og forskønne hele byen.